Vypočítajte si dátum narodenia vašich mačiatok

Zadajte dátum krytia vašej mačičky vo formáte mesiac - deň - rok
 

január  = 1
apríl = 4
júl = 7
október = 10
február = 2
 máj = 5
august = 8
november = 11
marec = 3
jún = 6
 september = 9
december = 12

mesiac - deň - rok

- -

Zadajte počet dní kotnosti vašej mačičky
(64 dní je priemer)

dní

Vaše mačiatka sa narodia